Servicios - Inclusión Sociolaboral


Actuación: Integración Social de Persoas con TEA

Esta actuación enmarcarase dentro do Programa Operativo do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional FEDER ou FSE Galicia 2014-2020, no seu obxectivo 9 “Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza a calquera forma de discriminación”.

IMPORTE DA AXUDA CONCEDIDA AO ABEIRO DA ORDE DO 12 DE MAIO DO 2017: 10.046,57 EUROS

ENTIDADE BENEFICIARIA: ASOCIACIÓN AUTISMO OURENSE

Obxectivos da Actuacición:

  • Potenciar a autonomía persoal, a participación na comunidade, mellorar a autoestima, formación básica e as relacións interpersoais do participante para favorecer a súa inserción sociolaboral e socioeducativa.
  • Achegar ao entorno laboral un coñecemento máis profundo e positivo dos Trastornos do Espectro do Autismo.


Resultados

  • Favoreceuse a inclusión social laboral de 10 persoas diagnosticadas con Trastorno do Espectro do Autismo.

Esta actuación está subvencionada nun 80% poloFSE no programa operativo de Galicia 2014-2020, con encaixe no Obxectivo Temático 9, Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación Prioridade de Investimento 9.1, “A inclusión activa, tamén con vistas a promover a igualdade de oportunidades, así como a participación activa e a mellora da posibilidade de encontrar un emprego” Obxectivo Específico 9.1.1 “Mellorar a inserción socio-laboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, a través da activación e de itinerarios integrados e personalizados de inserción.


Localización

Ramón Puga s/n - 32005 Ourense
Ver mapa de Contacto

Contacto

Telefono:(+34) 988 219 389
Email:info@autismourense.org